KLIKK PÅ REGLEMENTSFORSIDEN FOR WEB-UTGAVEN FOR
Å KIKKE NÆRMERE PÅ DISSE OG DET ARBEIDET SOM ER GJORT.

Vi produserer uniformsregle- ment for offentlige og sivile enheter/institusjoner som måtte ha behov for at de ansatte skal se mest mulig ens og like ut.
Fra en ide og helt frem til ferdig produkt - trykt utgave eller internettutgave - vi gjør det hele. Skriver tekst, tar bilder og lager websidene - eller ferdig trykkgrunnlag om det er ønskelig. Og ønsker du revisjoner så tar vi naturligvis også det !
Du får med andre ord alt fra A til Å! - - - og dette har vi drevet med i ca 10 år.

NB! NB!
V I K T I G

De uniformsreglementene som ligger ute på våre sider er IKKE
- det gjentas - er IKKE gyldige reglement. Endringene siden reglementene ble laget er mange og disse er ikke tatt med her. Det foregår for tiden en større revisjon av uniformsreglementene i  Forsvaret men disse vil ikke komme til syne før i 2010 i endelig versjon.
SJEKK FIS-BASIS FOR KORREKTE REGLEMENT

Så:
BRUK IKKE DISSE REGLEMENTENE
NÅR DU SKAL KLE PÅ DEG ;-)))

Til nå har vi stått for uniforms- reglementene for: Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Politi og Lensmannsetaten og Norges Lotteforbund.
Når reglementet er ferdig står vi selvfølgelig til tjeneste med oppdateringer osv når det måtte være nødvendig
Nederst på siden finner du noen linker til andre uniforms- reglement som kan være av interesse; Sjøforsvaret, Kriminalomsorgen, Tollvesenet, Ambulansetjenesten.

HÆREN • TJ 12-3

LUFTFORSVARET • BFL 170-4
WEBUTGAVE TRYKT UTGAVE WEBUTGAVE TRYKT UTGAVE

Utarbeidet men
ikke produsert

Utarbeidet men
ikke produsert

x

HEIMEVERNET • TJ 20-12-3 POLITIET
WEBUTGAVE TRYKT UTGAVE WEBUTGAVE TRYKT UTGAVE

Ikke utarbeidet


Med bakgrunn i 22. juli 2011 er linken fjernet fra denne side
x
NORGES LOTTEFORBUND ANDRE UNIFORMSREGLEMENT
WEBUTGAVE TRYKT UTGAVE NORSKE UTENLANDSKE
SJØFORSVARET - SAP 7 - (x)
KRIMINALOMSORGEN
(Fengselsvesenet)
TOLL- OG
AVGIFTSDIREKTORATET
(Tollvesenet)
AMBULANSETJENESTEN
NORGES TAXIFORBUND