x
THOMSENKRUS
x

X
Fra den spede start i mai 1967 med leveringen av 100 krus til en gruppe krigsveteraner som skulle besøke sine allierte venner på Shetland, er det laget over en million krus og med 1018* forskjellige dekorer.
Det er levert krus til avdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Canada, USA, Nederland, Tyrkia og til de amerikanske styrkene på Keflavik-basen på Island.
I FN og NATO sammenheng er det også levert krus til avdelinger eller enheter i Italia, Jugoslavia, Libanon, Belgia, Bosnia, Serbia, Kroatia og til de svenske FN-styrkene på Kypros.

Krus kan du også finne andre steder i Europa der landet har deltatt i en av NATOs stående Atlanterhavsstyrker; COMCANLANT, STANAVFORLANT, SACLANT eller IBERLANT. Med andre ord:
Thomsenkrus kan du finne over hele verden !


Ta en titt i
 "Det store krusrommet!

KLIKK HER


X
DA VI HAR ENERETTEN PÅ KRUSENE FÅR DU DE KUN HER:
x
JOHAN THOMSEN AS
Krusavdelingen - Staff Profilering
980 88 355 - tbstaff@webstaff.no

X

Det har i alle år vært noen få kriterier for krusproduksjonen. Bestilleren skal være:
- militær avdeling, befalsmesse, befalsforening, militært skytterlag, militært bedriftsidrettslag e l med en klar forbindelse til Forsvaret
- politidistrikt, politistasjon, lensmannskontor eller annen enhet innen politiet, eks. vis. POD, KRIPOS, PST, POLITITEKNISK FORUM e l
- andre statlige eller kommunale etater som eksvis fylkesmannskontorer, brannvesen e l
- lotteforeninger
- Kriminalomsorgen (fengsler og forvaringsanstalter)
- FN- og NATO-avdelinger - norske som andre lands
- organisasjoner, institusjoner, etater og foreninger på Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya, Hopen og ekspedisjoner til Antarktis
- firmaer med store forsvarsmessige leveranser, som f. eks  tidligere Kongsberg Våpenfabrikk, Bergen Mek. Verksted A/S o l.
* Pr 1.november 2017

.... og sist - men ikke minst:
Det er ALLTID gull på hanken og på krusets drikkekant - og dette regnes ikke som en farge
Det
SKAL være streker oppe og nede.