EKSEMPLER PÅ NAMETAGS BRUKT I LUFTFORSVARET
x
Til nå har vi produsert
i overkant av
1000
forskjellige nametags til piloter, teknikere og andre i Luftforsvaret. I tillegg er det også produsert for FD. Produseres med avdelingsmerke, navn, grad og eventuelt callsign/ stillingsbenevnelse.

Nametaggene kan fås i tre utgaver: Originalutgave, skogsutgave og ørkenutgave.
Når det gjelder størrelsen er
det normale: 100 x 50 mm
eller 105 x 55 mm. De kan fås med eller uten borrelås (velcro).

Antall avdelinger vi
har produsert nametags
for pr i dag:
39


Av sikkerhetsmessige grunner produseres de ikke i Kina.
I eksemplene til høyre er
navn, stilling og "callsign" utelatt på det personell som er i aktiv tjeneste.
Noen nødlandinger fra gamle dager.
Ingen personskader på noen av disse.
Bildet til venstre var egentlig ingen nødlanding,
maskinene ble bare stående på land da høyvannet forsvant.