VINGER OG BRANSJEMERKER I LUFTFORSVARET
x

Vi har produsert flere typer vinger og bransjemerker for Luftforsvaret: broderte med sølvtråd og emaljert riksvåpen, silkebrodert på sort/mørke blå filt, skogsutgaver og ørkenutgaver.

VINGER - SILKEBRODERT

x
x
 

VINGER - SKOGSUTGAVE

VINGER ØRKENUTGAVE

BRANSJEMERKER - SKOGSUTGAVE

BRANSJEMERKER - ØRKENUTGAVE