HEIMEVERNET

X
Heimevernets mange forskjellige avdelinger har vært en storforbruker av merker i mange år. Noe av det vi har laget ser du nedenfor.

Merkene kan leveres med filtbak- side, borrelås, PVC eller "heat- seal". Det vanligste er borrelås eller filt.