POLITIET

X

Eksempler på merker vi har levert til enheter i Politiet

Merkene kan leveres med filtbak- side, borrelås, PVC eller "heat- seal". Det vanligste er borrelås eller filt.