LITT OM MERKER I FORSVARET OG ANDRE INSTITUSJONER

x
NB: Nye bestemmelser  i de tilfelle et farget merke skal gjøres om til skogs-, ørken- eller sjøutgave.
Den lyseste fargen skal alltid være grønn, den andre fargen alltid sort. (Til nå har det vært slik at motivet alltid skulle være i sort på grønn bakgrunn.). I de tilfelle hvor det er tre farger skal den ene av de være mørk grå.
Når det gjelder merker for fellesinstitusjoner som tidligere har hatt to grønnfarger i pullen i krona så skal nå pullen være sort, noe som er i samsvar med UDs brosjyre: E-0501/1 B RIKSVÅPENET, side 4 som viser dette.
x
Sidene i det etterfølgende vil bli oppdatert så snart som mulig.HÆREN


SJØFORSVARET


LUFTFORSVARETHEIMEVERNET


FELLESINSTITUSJONER


NORGES LOTTEFORBUNDPOLITIET


INTERNASJONALE OPERASJONER


SIVILFORSVARET