HÆREN

x

x
Hærens approberte/godkjente merker er skjoldformede.
De består normalt av en farge og ett metall, noe som sam- svarer med de heraldiske retningslinjer. 
Merkene kan produseres i 4 varianter - om det skulle være nødvendig.

Det er bestemt PMS farger for all farger som kan nyttes.

Under hver mulige kombinasjon av farge og metall finner du forkortelse(r) for avdeling(er) som har, eller har brukt, kombi- nasjonen.

Listen kan ha mangler så oppdager du noe så gi oss et vink.

              

Her er avbildet 4 merker - to skogsutgaver og to ørkenutgaver. Årsaken er at originalutgaven kan ha samme motiv men med forskjellig farge-/metallkombinasjon. Et eksempel er "GSV" og "GP". Begge har et ulvehode i gull på h h v sort og blå bakgrunn. Lyseste farge skal alltid være grønn og den mørkeste sort. I de tilfeller hvor to avdelinger får samme farger ved skogsutgave skal nest eldste avdeling bytte fargeplassering.
Dette gjelder for alle typer merker i Forsvaret.

RØDT PÅ SØLV
FDI 6
GRØNT PÅ SØLV
FDI 7
BLÅTT PÅ SØLV
SORT PÅ SØLV
FDI 9

SØLV PÅ RØDT
FDI 5 SHLF
TLF 6 DIVISJON
HJS HJK
SVI SANBN
SØLV PÅ GRØNT
DKØ FDI 8
FDI 12 PBN
EBN
SØLV PÅ BLÅTT
DKS FDI 10
SBUKS INGBN
SBBN X
SØLV PÅ SORT
BRIG S BRIG 5
BRIG 6 BRIG 7
BRIG 8 DKV
BRIG V BRIG 12
6 DIVISJON DKN
BRIG 14 BRIG N
KS SPESKOM
FIST-H/STAB

RØD PÅ GULL
FDI 13 HTTS
HLT BSKAMP
HKS
GRØNT PÅ GULL BLÅTT PÅ GULL SORT PÅ GULL
DKT

GULL PÅ RØDT
FLF HSTS
HFS KAMPUKS
SSFA VRGR BN
ALTA BN ARTBN
BABN3  
GULL PÅ GRØNT
FDI 3 VSK
GULL PÅ BLÅTT
FDI 1 FDI 11
GP JEGBN
GULL PÅ SORT
BRIG 1 BRIG 3
BRIG 13 BRIG 15
GSV FABCS
2BN/IR16 FIST-H
HRF - TEF

ALLIANSEVÅPEN OG ANDRE SAMMENSETTINGER
SØLV PÅ BLÅTT/GRØNT RØDT PÅ SORT/GULL GULL PÅ RØDT/BLÅTT GULL/SORT
FDI 4 NHLF HFK
BSLOG CSSBN

SØLV/GULL PÅ SORT RØDT/GULL PÅ SORT GRØNT PÅ SORT BLÅTT PÅ SORT
LOGUKS TMBN HRF/RF HRF/R&F

NOEN AVDELINGER OM ER GLEMT ?
SEND EN E-POST