SJØFORSVARET


x

Sjøforsvarets approberte/god- kjente merker er skjoldformede, med riksvåpenets krone, tau rundt skjoldet og fartøyets/ avdelingens navn på en plate mellom skjoldet og kronen.
De består normalt av en farge og ett metall, noe som sam- svarer med de heraldiske retningslinjer. 
Merkene kan produseres i 4 varianter - om det skulle være nødvendig.

Det er bestemt PMS farger for all farger som kan nyttes.
Under hver mulige kombinasjon av farge og metall finner du forkortelse(r) for avdeling(er) som har, eller har brukt, kombi- nasjonen.

Listen kan ha mangler så oppdager du noe så gi oss et vink.

Noen lurer kanskje på hvorfor Sjøforsvaret skal ha merket i originalutgave med olivengrønn filt som bakgrunn - ett typisk hæremerke! På Sjøforsvarets skoler i Bergen (SSK) er det faktisk hærpersonell
- så da så !!!

RØDT PÅ SØLV GRØNT PÅ SØLV BLÅTT PÅ SØLV
MARINSP
SORT PÅ SØLV

SØLV PÅ RØDT SØLV PÅ GRØNT
1 M/R SKV
SØLV PÅ BLÅTT
OOS ROS
HYOS HOS
UOS MOS
KOS SST
SØLV PÅ SORT
   
   
   
   

RØD PÅ GULL GRØNT PÅ GULL BLÅTT PÅ GULL
KVINSP
SORT PÅ GULL

GULL PÅ RØDT
SDS KAINSP
SANINSP SFK
BSMA BSKA
GULL PÅ GRØNT
SDV
GULL PÅ BLÅTT
SDN SKS
SMES SSKA
GULL PÅ SORT

NOEN AVDELINGER SOM ER GLEMT ?
SEND EN E-POST