LUFTFORSVARET - DE FIRE FØRSTE MERKENE
Alle fire er tegnet av
Chester Herald of Arms in Ordinary ved College of Arms i London:
Sir John Dunamace Heaton-Armstrong, MVO (1888 - 1967)
Han var tungt involvert i heraldikk fra 6 april 1922 til sin død i 1967.
Han hadde en forkjærlighet for luftforsvarsmerker
da han selv var Squadron Leader i Royal Air Force (tilsv major i Norge) under 2 verdenskrig.

330 skvadron 331 skvadron 332 skvadron 333 skvadron
28.3.1941 21.7.1941 17.1.1942 10.5.1943

Skvadronen ble ifølge kgl.res. 28.3.1941 stasjonert på Island. Det var en sjøflyavdeling og dessuten den første norske operative flyavdeling i utlandet. Avdelingen opererte med Northrop-fly. Etter hvert ble flymateriellet svært nedslitt, og 24.1.1943 ble skvadronen overført til den skotske vest- kysten. På Island var avde- lingen underlagt det britiske flyvåpenets hovedkvarter i Reykjavik. Arbeidsfeltet på Island var ubåtjakt, eskor- tering av konvoier, transport- flyging, rekognosering samt å hindre at tyske fly kom innover øya. Operativt inngikk avde- lingen som en del av 18 Group i Royal Air Force Coastal Com- mand med Nordsjøen og Nord- Atlanteren som ansvars- område.

Dette var den første norske jagerflyskvadronen. Den ble etablert 21.7.1941 i Storbritannia.

Avdelingen fløy under norsk flagg, men var operativt under- lagt Royal Air Force 13 Group.

Skvadronen brukte først Hurricanefly, men gikk siden over til Spitfire. Den var først stasjonert på Orknøyene og skulle spesielt forsvare britenes flåtebase Scapa Flow.

Siden ble avdelingen stasjonert i Essex og utførte bl.a. offensive tokter på kontinentet.

Dette var den andre norske jagerflyskvadronen. Den ble etablert 17.1.1942.

Skvadronen sluttet seg til 331 skvadron og opererte sammen med denne under mye av krigen.

Avdelingen var under norsk kommando, men var underlagt Royal Air Force 13 Group.

Forløperen for skvadronen var Norwegian Detachment, Woodhaven, opprettet 8.2.1942.

333 skvadron oppsto som offentlig betegnelse 10.5.1943. Arbeidsfeltet var ubåtjakt, eskortering av konvoier og landsetting av personell med spesialoppdrag på Helgelands- kysten.

I motsetning til hva man skulle tro ble merkene ikke approbert av Kong Haakon VII men av den engelske kongen - George VI !