FELLESINSTITUSJONER

Alle fellesinstitusjoners merker er spisskjoldede og med riks- våpenets krone. De består normalt av en farge og ett metall, noe som samsvarer
med de heraldiske retnings- linjer.
Merkene til "gamle" HFK, SFK og LFK er tatt med her selv om de egentlig ikke var fellesinstitu- sjoner slik de er definert i dag. De lå imidlertid direkte under FSJ - derfor kronen.
Merkene kan produseres i 7 varianter - om det skulle være nødvendig.

Det er bestemt PMS farger for all farger som kan nyttes.

De 7 variantene er avbildet rett under. Når det gjelder skogsutgave, ørkenutgave og sjøutgave kan disse ha 2 varianter. Se siden for Hæren
Under hver mulige kombinasjon av farge og metall finner du forkortelse(r) for avdeling(er) som har, eller har brukt, kombi- nasjonen.

Listen kan ha mangler så oppdager du noe så gi oss et vink.

x


RØDT PÅ SØLV
FPK
GRØNT PÅ SØLV BLÅTT PÅ SØLV
FTD
SORT PÅ SØLV

SØLV PÅ RØDT
FSAN FMPS
SØLV PÅ GRØNT
FMGT
SØLV PÅ BLÅTT
FFI LDKS
LDKN FKKIS
FOKIV FB
FOSI FOHK
SØLV PÅ SORT

RØDT PÅ GULL
FRM
GRØNT PÅ GULL BLÅTT PÅ GULL SORT PÅ GULL
FSES

GULL PÅ RØDT
FO GA
FMUS FBT
FMU FSS
VPV SFK
GULL PÅ GRØNT
FSA FHSK
GULL PÅ BLÅTT
FKV
GULL PÅ SORT
FABCS FFU
FSS FIL
FFS
ANDRE SAMMENSETTINGER
GULL PÅ RØDT/BLÅTT
HFK FTS
GULL/SØLV PÅ SORT
FLO FLK
GULL/SØLV PÅ GRØNT
NSM
SØLV PÅ LYSEBLÅTT
LFK