FARGER

Farger er vanskelig og vil alltid vær avhengig av øyet som ser. 
Når du skal bruke en farge utenom de som er beskrevet nedenfor må du bruke et Pantone fargekart
og velge
ut fra dette.

X

  PMS Pantone Matching System Farger for dataskjerm Farger for trykking Merknad
R G B C M Y K
HERALDISKE TINKTURER (Avdelingsmerker o l)
Farger
RØD 185 241 0 65 0 91 76 0  
BLÅ 300 0 98 200 100 43 0 0  
GRØNN 355 0 163 55 100 0 91 6  
SVART BLACK 0 0 0 0 0 0 100  
PURPUR PURPLE 165 68 153 38 88 0 0  
Metaller
GULL Kan ikke avbildes 874   1
Erstatningsfarge = GUL 116 255 219 0 0 15 94 0  
SØLV Kan ikke avbildes 877   2
Erstatningsfarge = HVIT (HVIT) 255 255 255   3
DET NORSKE FLAGG
RØD 032 245 29 48 0 91 87 0  
BLÅ 281 0 29 97 100 72 0 38  
HVIT (HVIT) 255 255 255   3
JAKKEFARGE SAMT PASSEPOILER, ERM- OG KRAGESPEIL TIL JAKKE/BUKSE FOR GALLAANTREKK 2 OG 3
SORT
(Jakke, alle - kavaleri)
  BLACK 0 0 0 0 0 0 100  
GRØNN
(Jakke, kavaleri)
341 0 122 84 100 0 69 31  
HØYRØD
(Infanteri, militærjurister, HV)
185 241 0 65 0 91 76 0  
KARMOSINRØD
(Kavaleri)
221 156 0 83 0 100 18 34  
KRAPPRØD
(Sanitet, feltprest, veterinær)
194 160 39 75 0 91 56 34  
BLÅ
(Ingeniør, samband)
294 0 67 140 100 56 0 18  
GUL
(Transport)
131 209 151 0 0 27 100 9  
KAMUFLASJEFARGER
Norske (M/75 og M/98)
MØRK GRØNN 574 69 92 41 34 0 76 69  
LYS GRØNN 582 134 145 0 11 0 100 43  
MELLOMBRUN 469 103 56 17 0 51 94 60  
Klimasone 2
MØRK BRUN 490 100 34 0 0 74 100 72  
SAND 451 179 170 126 33 28 58 0  
LYS BRUN 466 224 195 152 12 22 43 0  
UNDERAVDELINGSFARGER
STAB (HVIT) 255 255 255   3
1. UAVD - SVART BLACK 0 0 0 0 0 0 100  
2. UAVD - BLÅ 300 0 98 200 100 43 0 0  
3. UAVD - GRØNN 355 0 163 55 100 0 91 6  
4. UAVD - ORANSJE 151 255 125 0 0 43 87 0  
5. UAVD - RØD 185 241 0 65 0 91 76 0  
6. UAVD - GUL 116 255 119 0 0 15 94 0  
7. UAVD - PURUR 242 125 15 91 9 94 0 51  
8. UAVD - BRUN 464 145 107 44 47 65 100 0  
FORSVARSGRENFARGER
HÆREN RØD 185 241 0 65 0 91 76 0  
SJØFORSVARET MØRK BLÅ 295 0 69 124 100 57 0 40  
LUFTFORSVARET LYS BLÅ 297 114 205 244 49 1 0 0  
HEIMEVERNET GRØNN 355 0 163 55 100 43 0 0  
SIVILFORSVARET
BLÅ x   2935 0 118 192 100 46 0 0 x
ORANSJE x 151 248 152 40 0 48 95 0 x
GRÅ STÅLFARGET   428 207 212 216 2 0 0 18 4
1 Kan ikke GULL nyttes SKAL det nyttes GUL (PMS 116). Det skal IKKE brukes andre farger som ligner gull.
2 Kan ikke SØLV nyttes SKAL det nyttes HVIT. Det skal IKKE brukes andre farger som ligner sølv.
3 Det angis normalt ikke CMYK på HVIT farge.
4 Kan ikke STÅL nyttes kan nyttes GRÅ (PMS 428) evt sølvfolie.