Hærens forsynings-
kommando

Forslag til nytt distinksjonssystem

Utarbeidet av
avdelingsingeniør
K Warhuus

29 juni 1981


GENERALITETET
Side 1 og 2
STABS-
OFFISERER
Side 3 og 4
KOMPANI-
OFFISERER
Side 5 og 6
SERSJANTER, KORPORALER OG VISEKORPORALER
Side 7 og 8

VÅPENARTMERKER
Side 9

BRANSJEMERKER
Side 10

UNIFORMSKNAPPER
Side 11

HÆRENS VINGER
Side 12

ELEVMERKER
KRIGSSKOLEN
Side 13 og 14

ELEVMERKE
BEFALSSKOLENS
ØVERSTE
AVDELING
Side 15 og 16

TJENESTE-
GJØRENDE
BEFAL
KS OG BSØA
Side 17

Tilbake til
forsiden

SIDE 1

GRADMERKER, GENERALITET

Forsølvete metallstjerner m/bøybare stifter på gulltresse, 100 x 45 mm. Polerte rygger på stjernene.

General Generalløytnant Generalmajor

GRADMERKER, FELT, GENERALITET

Selvklebende vinylfolie. Sorte stjerner på gull bunn. General: 100 x 30 mm. Generalløytnant og generalmajor: 80 x 30 mm.

x

SIDE 2

 GENERALITET

Krage, tjenesteuniform, lang jakke og bluse.
       ( Bluse er vist i figurene ).

General Generalløytnant Generalmajor
Skulderklaff, skjorte og kapper.
              ( Skjorteklaff m/hylse er vist i figurene ).

Front, feltlue, feltjakke, arbeidsjakke,
       feltkappe, feltskjorte og genser.