Hærens forsynings-
kommando

Forslag til nytt distinksjonssystem

Utarbeidet av
avdelingsingeniør
K Warhuus

29 juni 1981


GENERALITETET
Side 1 og 2
STABS-
OFFISERER
Side 3 og 4
KOMPANI-
OFFISERER
Side 5 og 6
SERSJANTER, KORPORALER OG VISEKORPORALER
Side 7 og 8

VÅPENARTMERKER
Side 9

BRANSJEMERKER
Side 10

UNIFORMSKNAPPER
Side 11

HÆRENS VINGER
Side 12

ELEVMERKER
KRIGSSKOLEN
Side 13 og 14

ELEVMERKE
BEFALSSKOLENS
ØVERSTE
AVDELING
Side 15 og 16

TJENESTE-
GJØRENDE
BEFAL
KS OG BSØA
Side 17

Tilbake til
forsiden

SIDE 3

GRADMERKER, STABSOFFISERER

Forgylte metallstjerner og metallkroner m/bøybare stifter. For HMKG og KS: Forsølvete metallstjerner og metallkroner
                m/bøybare stifter.
Polerte rygger på stjernene og polerte partier/kanter på kronene.

Oberst I Oberst II Oberstløytnant Major

GRADMERKER, FELT, STABSOFFISERER

Selvklebende vinylfolie.
Sorte stjerner og kroner på olivengrønn bunn.
Oberst I: 80 x 50 mm. Oberst II og oberstløytnant: 80 x 30 mm.
Major: 60 x 30mm.

x

SIDE 4

 STABSOFFISERER

Krage, tjenesteuniform, lang jakke og bluse.
       ( Bluse er vist i figurene ).
( Stabsoffiserer i Infanteriet er vist i figurene ).

Oberst I Oberst II Oberstløytnant Major
Skulderklaff, skjorte og kapper.
              ( Skjorteklaff m/hylse er vist i figurene ).

Front, feltlue, feltjakke, arbeidsjakke,
       feltkappe, feltskjorte og genser.