Hærens forsynings-
kommando

Forslag til nytt distinksjonssystem

Utarbeidet av
avdelingsingeniør
K Warhuus

29 juni 1981


GENERALITETET
Side 1 og 2
STABS-
OFFISERER
Side 3 og 4
KOMPANI-
OFFISERER
Side 5 og 6
SERSJANTER, KORPORALER OG VISEKORPORALER
Side 7 og 8

VÅPENARTMERKER
Side 9

BRANSJEMERKER
Side 10

UNIFORMSKNAPPER
Side 11

HÆRENS VINGER
Side 12

ELEVMERKER
KRIGSSKOLEN
Side 13 og 14

ELEVMERKE
BEFALSSKOLENS
ØVERSTE
AVDELING
Side 15 og 16

TJENESTE-
GJØRENDE
BEFAL
KS OG BSØA
Side 17

Tilbake til
forsiden

SIDE 5

GRADMERKER, KOMPANIOFFISERER

Forgylte metallstjerner m/bøybare stifter.
For HMKG og KS: Forsølvete metallstjerner m/bøybare stifter.
Polerte rygger på stjernene.

Kaptein Løytnant Fenrik

GRADMERKER, FELT, KOMPANIOFFISERER

Selvklebende vinylfolie.
Sorte stjerner på oliven bunn. 
Kaptein og løytnant: 60 x 30 mm. Fenrik: 40 x 30 mm.

x

SIDE 6

 KOMPANIOFFISERER

Krage, tjenesteuniform, lang jakke og bluse.
       ( Bluse er vist i figurene ).
Kompanioffiserer i Infanteriet er vist.

Kaptein Løytnant Fenrik
Skulderklaff, skjorte og kapper.
              ( Skjorteklaff m/hylse er vist i figurene ).

Front, feltlue, feltjakke, arbeidsjakke,
       feltkappe, feltskjorte og genser.