Hærens forsynings-
kommando

Forslag til nytt distinksjonssystem

Utarbeidet av
avdelingsingeniør
K Warhuus

29 juni 1981


GENERALITETET
Side 1 og 2
STABS-
OFFISERER
Side 3 og 4
KOMPANI-
OFFISERER
Side 5 og 6
SERSJANTER, KORPORALER OG VISEKORPORALER
Side 7 og 8

VÅPENARTMERKER
Side 9

BRANSJEMERKER
Side 10

UNIFORMSKNAPPER
Side 11

HÆRENS VINGER
Side 12

ELEVMERKER
KRIGSSKOLEN
Side 13 og 14

ELEVMERKE
BEFALSSKOLENS
ØVERSTE
AVDELING
Side 15 og 16

TJENESTE-
GJØRENDE
BEFAL
KS OG BSØA
Side 17

Tilbake til
forsiden

SIDE 7

GRADMERKER, SERSJANT, KORPORAL OG VISEKORPORAL

Forgylte metallvinkler m/bøybare stifter. Gradmerkene for korporal og visekorporal har farget lakk mellom vinklene.
For HMKG og KS: Forsølvete metallstjerner m/bøybare stifter.
Polerte rygger på stjernene.
Sersjant: 30 x 20 mm. Korporal: 22,5 x 20 mm.
Visekorporal: 15 x 20 mm.

 

 

 

Sersjant Korporal Visekorporal

GRADMERKER, FELT, SERSJANT, KORPORAL OG VISEKORPORAL

Selvklebende vinylfolie.
Sorte stjerner på oliven bunn. 
Sersjant: 40 x 30 mm. Korporal og visekorporal: 30 x 30 mm.

 

 

 

x

SIDE 8

 KOMPANIOFFISERER

Krage, tjenesteuniform, lang jakke og bluse.
       ( Bluse er vist i figurene ).
Personell i Infanteriet er vist.

 

 

 

Sersjant Korporal Visekorporal
Skulderklaff, skjorte og kapper.
              ( Skjorteklaff m/hylse er vist i figurene ).

 

 

 

Front, feltlue, feltjakke, arbeidsjakke,
       feltkappe, feltskjorte og genser.