Hærens forsynings-
kommando

Forslag til nytt distinksjonssystem

Utarbeidet av
avdelingsingeniør
K Warhuus

29 juni 1981


GENERALITETET
Side 1 og 2
STABS-
OFFISERER
Side 3 og 4
KOMPANI-
OFFISERER
Side 5 og 6
SERSJANTER, KORPORALER OG VISEKORPORALER
Side 7 og 8

VÅPENARTMERKER
Side 9

BRANSJEMERKER
Side 10

UNIFORMSKNAPPER
Side 11

HÆRENS VINGER
Side 12

ELEVMERKER
KRIGSSKOLEN
Side 13 og 14

ELEVMERKE
BEFALSSKOLENS
ØVERSTE
AVDELING
Side 15 og 16

TJENESTE-
GJØRENDE
BEFAL
KS OG BSØA
Side 17

Tilbake til
forsiden

SIDE 12

HÆRENS VINGER

Forgylte vinger m/stifter og klemmer.
For HMKG og KS: Forsølvete vinger m/stifter og klemmer.
Polerte partier på vingene.
Plassering: Over høyre brystlomme på tjenesteuniform,
            lang jakke og bluse.

Bredde: 80 mm

HÆRFLYGERVING  

Bredde: 80 mm

FALLSKJERMVING  

Bredde: 35 mm

FALLSKJERMMERKE