Hærens forsynings-
kommando

Forslag til nytt distinksjonssystem

Utarbeidet av
avdelingsingeniør
K Warhuus

29 juni 1981


GENERALITETET
Side 1 og 2
STABS-
OFFISERER
Side 3 og 4
KOMPANI-
OFFISERER
Side 5 og 6
SERSJANTER, KORPORALER OG VISEKORPORALER
Side 7 og 8

VÅPENARTMERKER
Side 9

BRANSJEMERKER
Side 10

UNIFORMSKNAPPER
Side 11

HÆRENS VINGER
Side 12

ELEVMERKER
KRIGSSKOLEN
Side 13 og 14

ELEVMERKE
BEFALSSKOLENS
ØVERSTE
AVDELING
Side 15 og 16

TJENESTE-
GJØRENDE
BEFAL
KS OG BSØA
Side 17

Tilbake til
forsiden

SIDE 13

ELEVMERKER, KRIGSSKOLEN

Forsølvete metalløver, høyre- og venstrevendt m/stifter og klemmer.
Forsølvete årsstriper m/stifter og klemmer. Årsstripene for 3. og 2. avdeling har sort lakk mellom stripene.
Polerte partier på løvene og polerte rygger på årsstripene.
Høyde på løven: 26 mm.
Dimensjoner på årsstripene: 3. avd: 14,5 x 20 mm.
2. avd: 9 x 20 mm. 1. avd: 3,5 x 20 mm.

Elev, 3. avd Elev, 2. avd Elev, 1. avd

ELEVMERKE, FELT, KRIGSSKOLEN

Selvklebende vinylfolie.
Sort løve på olivengrønn bunn, 30 x 30 mm.

 

SIDE 14

ELEVER VED KRIGSSKOLEN

Krage, tjenesteuniform, lang jakke og bluse.
       ( bluse er vist i figurene ).

Elev, 3. avd Elev, 2. avd Elev, 1. avd
Skulderklaff, skjorte og
              kapper.
( Skjorteklaff m/hylser er
       vist i figuren ).
Skjorte:

Elevmerke plasseres på venstre brystlomme
Front, feltlue, feltjakke,
       arbeidsjakke, felt-
                kappe, feltskjorte og
       genser
Feltjakke og arbeidsjakke:

Elevmerke plasseres
på venstre brystlomme.