Hærens forsynings-
kommando

Forslag til nytt distinksjonssystem

Utarbeidet av
avdelingsingeniør
K Warhuus

29 juni 1981


GENERALITETET
Side 1 og 2
STABS-
OFFISERER
Side 3 og 4
KOMPANI-
OFFISERER
Side 5 og 6
SERSJANTER, KORPORALER OG VISEKORPORALER
Side 7 og 8

VÅPENARTMERKER
Side 9

BRANSJEMERKER
Side 10

UNIFORMSKNAPPER
Side 11

HÆRENS VINGER
Side 12

ELEVMERKER
KRIGSSKOLEN
Side 13 og 14

ELEVMERKE
BEFALSSKOLENS
ØVERSTE
AVDELING
Side 15 og 16

TJENESTE-
GJØRENDE
BEFAL
KS OG BSØA
Side 17

Tilbake til
forsiden
Etterfølgende tekst og bilder viser forslag til nytt distinksjons- system for Hæren som ble utarbeidet av avdelingsingeniør K Warhuus hos Generalintendanten i 1981.

Det er gjort følgende forandringer i forhold til det utkastet som ble sendt til høring:
- Det er lagt farger inn på alle tegningene.
- Det er brukt bilde av effektene når det gjelder våpenart- og
- bransjemerkene.

Forslaget som Generalintendanten sendte ut var i svart/hvitt da datidens teknologi ikke ga rom for å benytte farger.

Forslaget ble sendt ut i et plastomslag med blå bakside og klar forside.

x

FORSIDE

NYTT MERKESYSTEM FOR
HÆRENS UNIFORMER

 

DATO: 29 JUNI 1981 GENERALINTENDANTEN
Saksbehandler:
Avding K Warhuus
tlf: (02) 402690