MERKER FRA ANDRE LEVERANDØRER SOM JEG HAR DUBLETTER AV
(Tallene under merkebetegnelsen er det antall dubletter jeg har - og her koster all 50,00)
247-01-11
INI OPS - ANDØYA FLYSTASJON
30U
Merket er for lite og de skal ha med Orion, da de tilhører Luftforsvaret og ikke FLO
fra 1. mai.
Dette er resten av opplaget
- som jeg "har tatt hånd om"
245-03-11
133 W - BAKKESKVADRON
35M
Merket bestilt av en som ikke spurte hvor merket skulle bestilles. Merket ble for stort og det kom i feil grønnfarge.
Dette er resten av opplaget
- som jeg "har tatt hånd om"
238-10-01
SOKG
Special Operations Kitchen Group
0U
Laget i f m øvelse Cold Response 2009 av kjøkkensjefen på Ramsund Orlogsstasjon.
25 stk produsert
238-11-01
SOKG
Special Operations Kitchen Group
14U
Laget i f m øvelse Cold Response 2010 av kjøkkensjefen på Ramsund Orlogsstasjon.
Dette er resten av opplaget
- som jeg "har tatt hånd om".
25 stk produsert.
209-13-01
UNPROFOR MACEDONIA COMMAND
2U ++ ??
Vevet halvfabrikata.
Mangler overlock og velcro.
252-51-01
SHEPARD AFB - FORT TUCKER
29U
Patch lagd i "sinne" av det personell som måtte avbryte jagerflyutdannelsen da man plutselig fant ut at man hadde piloter nok. De ble skjøvet over på helikopter eller fixed wing. 100 stk produsert.
       
208-28-91
FAES
De første merkene som alle ble produsert feil (Rød tråd som kontur)
24M
208-28-93
FAES
De første merkene som alle ble produsert feil (Brun tråd som kontur)
72M