PRØVER, FEIL OG FORSØK


Artikler fra Forsvaret, Politiet og Sivilforsvaret har for meg alltid vært et svært fasinerende samlerfelt. Ikke bare for artiklene sin del men mest for historien bak og hva som gjorde at den ble akkurat slik når den ble tatt i bruk rundt omkring i kongeriket.

Når noe skulle produseres for Forsvaret ble det tidligere som oftest laget prøver før den endelige bestillingen ble gjort. Leverandøren fikk, som normalt, 5 eller 10 prøver tilsendt fra produsenten. Et visst antall ble sendt avdelingen som hadde bestilt artiklene. Vanlig var imidlertid at leverandøren beholdt 2 - 3 stykk prøver slik at de hadde noe de kunne kikke på når avdelingen eventuelt kom med sine kommentarer.

Enkelte ganger ble det produsert flere forskjelligge prøver for å se hva som var best. Spesielt i så måte var den gangen M/98 skulle tas i bruk. Da eksperimenterte man med et utall varianter av hylser, bransjesløyfer og -merker. Ansvarlig for dette var HFK og SVI. 

Men ellers så er det et utall av prøver som ble laget som aldri så dagens lys ute ved avdelingene. HFK satt foten ned når de så at resultatet var "hinsides", enten det var de selv som hadde bestilt versjonene eller om det var avdelingen som absolutt SKULLE ha en prøve utformet slik eller slik.

Feil i broderingen forekom relativt ofte. De aller fleste tøymerker broderes i Østen og man kan trygt si at Æ, Ø og Å er er noe "dritt". Og Østens firmaer er, etter mitt skjønn, relativt skjødesløse når de ser på tegninger eller leser en broderiinstruks. I dag er det jo ikke slik at det kommer noe fysisk prøve av det som skal lages, man får et scan og bruker det som grunnlag for å bekrefte om merket er korrekt eller ikke.


HÆRENS OG FELLESINSTITUSJONENES MERKER

Ansvarlig for produksjonen av merker og annet til Hæren samt Fellesinstitusjonene ble ivaretatt av HFK, og der satt overingeniør Tore Warhus, som fikk til det meste. Riktignok godt innenfor rammen av det som var tillatt.

Kunne nok, på noen, virke en smule firkantet eller petimetrisk. Men det var stort sett fordi de ikke fulgte regler og bestemmelser som var gjeldende for produksjon av merker.

Det var jo som oftest når avdelingene skulle ha merker at de kom i kontakt med Warhus. Ellers så var det jo normalt SVI han jobbet mest sammen med.

Da Forsvaret 1981/1982 bestemte at man trengte nye merker som avløsning for de rombeformede som hadde vært i bruk siden 1957 var det Thorbjørn Bergersen som tegnet de nye merkene. Bergersen er en heraldiker av den gode gamle skolen og alle merkene er stort sett laget etter prinsippet en farge og et metall. Av en eller annen årsak holdt han seg vekk fra purpur som er en av de heraldiske fargene i tillegg til gull og sølv. De andre fargene er blå, rød, grønn og sort. Bergersen var også helt krystallklar på at kunne man ikke brodere merkene i eksempelvis SORT og SØLV så skulle man følge de heraldiske retningslinje for hva man da skulle bruke; GULL er GUL og SØLV er hvitt. Forøvrig noe som har vært slik siden tidenes morgen. Den første serien besto av 43 tegninger, hvorav 4 ikke ble produsert (HSTS, HFS, FABCS og BSØA).

MEN SÅ STARTET "BRÅKET", OM MAN KAN KALLE DET DET. MEN KRAFTIGE DISKUSJONER VAR DET.

"Bråket" dreide seg stort sett om følgende: Warhus mente at man skulle illudere gull og kom frem til en gulbrun farge som han mente var den riktige. Bergersen var imidlertid av den mening at man skulle bruke en klar gul farge i h t det som var heraldisk riktig.
Dette kom ikke så godt til syne når man produserte merkene til 1983-serien. Selv om det ble produsert prøver med sølv og gull tråd. Det var de 39 merkene og ikke noe mer.
Men det tok jo ikke lang tid før Bergersen tegnet merker for alle Fellesinstitusjonene og det kom også flere skjoldformede merker fra hans hånd som var en direkte fortsettelse av 83-serien. De prøvene som ble laget var jo basert på Bergersens tegninger som brukte gul farge i alle sine tegninger. Da de fysiske prøvene kom tilbake kom de selvfølgelig med GUL tråd. Så ble Warhus sur og ba leverandøren om å bruke korrekt farge, gulbrun. Så ble Bergersen sur når han så merkene med gulbrun farge. Og sånn holdt de faktisk på i mange år. Gulbrun farge eller gul farge. Det var et merke som skilte seg ut, der var fargen lysebrun, og det var merket til HMKG. Om noen reagerte på fargen vet jeg ikke, men neste gang merkene ble produsert så var de med GUL farge.
FHS - Prøve nr 2
GUL
FHS - Endelig utgave nr 1
GULBRUN