TILBAKE TIL FORSIDEN

x
LEVERINGSTID OG DIVERSE
x

x

LEVERINGSTID:

Normalt så går det ca 3 - 4 uker fra ordren er mottatt til varene er klare til forsendelse fra vårt  kontor.

BETALINGSBETINGELSER:

I dag er det normale 14 dager fra fakturadato. I de tilfeller hvor det foreligger en innkjøpsordre (IO) fra Forsvaret eller Politiet så må vi følge det som står der og det er 30 dager fra fakturadato.

VALUTA:
 

Som det sikkert er kjent så produseres lighterne i USA og vi blir fakturert i dollar. Det er heller ingen hemmelighet at dollarkursen går både opp og ned. I ordrebekreftelsen vil det stå en kurs USD mot NOK som gjelder den dagen hvor denne skrives. Har kursen gått ned på leveringsdato fra vi skrev ordrebekreftelsen så går prisen ned i motsatt fall går den opp.

NB! Til Forsvarets avdelinger: Slike variasjoner er klarert med FRA, slik at om prisen går opp p g a valutaendringer så vil ikke avdelingen være nødt til å skrive ny IO.

FRAKT:

Frakt fra USA og til Norge er inkludert i prisen. Frakt innenlands faktureres normalt etter Bring eller annen transportørs satser. Det vil være frakttillegg for "FARLIG GODS" for gass og bensin.


DIVERSE:

GARANTI:
ZIPPO bensinlightere og ZIPPO BLU har livsvarig garanti på funksjonen.
ZIPPO OUL, Flex Neck og Mini MPL har 3 års garanti på funksjonen.
Øvrige produkter har ingen ekstraordinær garanti.


REKLAMASJON:

Alle produkter, med unntak av bensinlightere og ZIPPO BLU, skal i tilfelle av reklamasjon sendes inn med kvittering eller stemplet garantibevis